Op 15 april a.s. staat de Algemene Ledenvergadering van CV de Pompers op het programma. Vanwege de op dit moment nog geldende beperkingen en de verwachtingen m.b.t. ontwikkelingen op korte termijn, is besloten deze vergadering tot nader bericht uit te stellen.

Het bestuur