Op 18 april jongstleden is tijdens de Algemene Leden Vergadering het carnavalsverslag 2023-2024 gepresenteerd door de Secretaris en Vorst.

Deze kun je hieronder nog eens rustig nakijken. 

Voor de echte fanatiekelingen is er een echte quiz over: https://cvdepompers.nl/QuizJaarverslag20232024/