Onze vereniging heeft van Rabobank Peelland Zuid bericht ontvangen, dat we een bedrag van maar liefst € 574,72 hebben weten te bemachtigen dankzij de mensen die op ons gestemd hebben tijdens de Rabo ClubSupport 2021! Een zeer welkom bedrag; waarmee we de hoognodige onderhoudswerkzaamheden aan onze Prinsenwagen kunnen uitvoeren.

Iedereen die op ons gestemd heeft: heel hartelijk bedankt!