• 10 maart  14:00 - 17:00 : Vurmekaar 20 jarig jubileum - Hotel Centraal
  • 16 maart  09:00 - 16:00 : NLDoet
  • 18 april  20:30 - 22:00 : Jaarvergadering